Dataskyddsbeskrivning

Inom Skogsvårdsföreningskedjan och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK-gruppen har vi åtagit oss att följa dataskyddslagstiftningen i all vår verksamhet. Det är särskilt viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade mot dataintrång och att dina rättigheter respekteras.

DATASKYDD

VÅR DATASKYDDSPOLICY

Inom Skogsvårdsföreningskedjan och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK-gruppen har vi åtagit oss att följa dataskyddslagstiftningen i all vår verksamhet. Det är särskilt viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade mot dataintrång och att dina rättigheter respekteras.

Vi säkerställer genomförandet av dataskyddet genom att regelbundet utbilda vår personal och ålägga våra partner att arbeta på den nivå som krävs för vår säkerhet och att följa våra riktlinjer för datasäkerhet.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

Som medlem i Skogsvårdsföreningarna är du registrerad i vårt medlemsregister i enlighet med föreningslagen. Vi samlar in nödvändiga personuppgifter och andra uppgifter av våra medlemmar för att uppfylla våra krav enligt förenings- och skogsbrukslagen samt för att tillhandahålla våra medlemmar våra tjänster.

Vi erbjuder även våra tjänster till andra skogsägare. När vi ingår avtal om skogsvårdstjänster eller andra experttjänster samlar vi in och registrerar dina personuppgifter för att fullgöra detta avtal.

Vi samlar också in skogsägares personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster och medlemskap, för vars genomförande vi också samlar in skogsägares personuppgifter hos Skogscentralen. Eventuellt har vi även fått ditt samtycke att lägga till dig i våra direktmarknadsföringslistor.

Vi samlar in dina personuppgifter beroende på om du är medlem eller på annat sätt använder våra tjänster och beroende på för vilket ändamål vi ursprungligen har samlat in dina personuppgifter.

DATASKYDD OCH LAGRING

Vår informationsteknik är uppdaterad och uppfyller kraven på datasäkerhet. Dina personuppgifter behandlas endast av behöriga personer. Vi lämnar ut och överför dina personuppgifter inom Skogsägarföreningarnas kedja samt våra dotterbolag och MTK-gruppen. Dessutom kan dina uppgifter också lämnas ut till myndigheterna.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som vi enligt lag är skyldiga att spara dina uppgifter, samt om vi behöver använda dina personuppgifter för att uppfylla ett medlemskap eller avtal, eller fram till att du återkallar ditt samtycke.

Skogsägaruppgifter som samlats in för marknadsföringsändamål raderas ett år efter det att vi erhållit skogsägaruppgifterna.

Varje Skogsvårdsförening har sitt eget kund- och medlemsregister samt sitt eget dataskyddsombud. Om du vill kan du kontakta din egen Skogsvårdsförening för att kontrollera dina egna uppgifter. Kontaktuppgifter till Skogsvårdsföreningarna hittar du här >>

2024 © Skogsvårdsföreningarna