Skogsvårdsföreningen känner din skog

Skogsvårdsföreningen känner din skog

Din lokala skogsvårdsförening känner bäst till skogarna i ditt område. Välj din egen Skogsvårdsförening nedan.

  Det finns olika pris på ditt virke

  Det finns olika pris på ditt virke

  Låt inte virkesköparen bestämma priset på ditt virke. Konkurrensutsätt din virkesaffär med Skogsvårdsföreningens hjälp. Det lönar sig verkligen, eftersom vi känner till virkeshandeln på ditt område.

  Så här gör du en lyckad virkesaffär
  Alla nyheter
  1. Skogsmarsch skogsvårdsförening

   Skogsmarschen sätter den mångsidiga skogen i centrum

   Landsomfattande

   Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, mångsidig användning av skogen och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla som är intresserade av skog är välkomna att delta.

   Läs mera
  2. Skogsmarsch skogsvårdsförening

   Marsch till skogen vecka 37!

   Landsomfattande

   Vid MTK:s skogsfullmäktiges 80-årsjubileumsmöte i november förra året högtidlighölls Skogsmarschen år 1950. Under kampanjveckan i juni uppskattades nästan en halv miljon finländare delta i genomförandet av skogsvården och förbättringsarbetet.

  3. Skogsmarsch skogsvårdsförening

   Den nationella Skogsmarschen hålls i september – Följ med skogsägarna och njut av skogen

   Landsomfattande

   Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37 (11.9–15.9). Under kampanjveckan kommer särskilt skogsbrukets roll och skogarnas mångsidiga användning i det finländska samhället att lyftas fram. Finland är skogarnas land med upp till 600 000 privata skogsägare. Kom med så lyfter vi tillsammans fram skogens betydelse för Finland och finländarna!

  4. Virkeshandel med fullmakt eller utan?

   Virkeshandel med fullmakt eller utan?

   Landsomfattande

   Skogsvårdsföreningarnas fullmaktshandel är virkeshandel med hjälp av en medlare. Fullmaktshandeln passar sig både för skogsägare som uppskattar smidighet som åt skogsägare med höga krav. Det lönar sig för skogsägaren att känna till de omfattande fördelarna med fullmaktshandeln.

  5. Virkeshandelsöversikt augusti 2023

   Virkeshandelsöversikt augusti 2023

   Landsomfattande

   Osäkerheten på slutproduktsmarknaden har blivit större. Detta syns i skogsbolagens sämre resultat och en lägre efterfrågan på virke än förväntat i slutet av året. Skogsägare bör ändå förhålla sig helt lugnt till det rådande läget. Då det var stigande konjunktur förundrade sig många skogsägare på att virkespriset inte reagerade i förhållande till slutprodukternas höga värde. Sist å slutligen reagerade nog även virkespriset, men inte lika starkt och ofta med ett visst dröjsmål.

  6. Trots de livliga virkeshandelsveckorna kommer det finnas efterfrågan på virke även på hösten

   Trots de livliga virkeshandelsveckorna kommer det finnas efterfrågan på virke även på hösten

   Landsomfattande

   Virkeshandeln har varit aktiv under våren och speciellt livlig nu i början av sommaren. Virkespriserna har stigit ytterligare. Virkeshandeln har fungerat marknadsdrivet på ett bra sätt. Enligt naturresursinstitutets (LUKE) färska prognos har inte ens hälften av behovet på inhemskt virke fyllts, fastän virkeshandelsvolymerna redan ett par månader legat mycket höga, över en miljon kubikmeter per vecka. På hösten kommer det att krävas lika mycket till. Osäkerheten på slutmarknaden har inte märkbart speglats på efterfrågan av inhemskt virke.

  Trygga dina skogars framtid

  Trygga dina skogars framtid

  Vi på Skogsvårdsföreningarna har försvarat de finska skogarnas hållbara bruk från generation till generation i redan över 100 års tid. För oss är dina målsättningar med skogsbruket det allra viktigaste, därför arbetar vi ständigt för skogsägarens bästa. Anslut dig till att försvara din skogsegendom!

  Medlemskap lönar sig

  • Landets mest heltäckande virkeshandelsstatistik och prisuppgifter samt kunniga skogsexperter till ditt förfogande.
  • PEFC -skogscertifiering utan kostnad.
  • Omfattande medlemsförmåner.
  • Administreras av skogsägarna själva.
  Bli medlemAlla medlemsförmåner
  200 000

  200 000

  skogsägarmedlemmar

  1000

  1000

  skogsexperter till förfogande

  över 30

  över 30

  samarbetsparters, som erbjuder produkter och tjänster till medlemsförmånspris

  Evenemang för skogsägare

  Visa alla evenemang
  1. Metsäreviiri

   SKOGSFÄRDIGHETSTÄVLING FÖR SKOGSÄGARE I KYRKSLÄTT

   Forsdal

   09.00 - 18.00

   Läs mera

  Skogsvård

  Med bra skogsvård säkerställer du skogens avkastning och att värdet bibehålls för kommande generationer. Skogsvårdsföreningen hjälper dig att uppnå dina mål för din skog

  Kolla in

  Virkeshandel

  Du behöver inte stressa över virkesaffärer. Virkesaffärerna sköts bekymmerslöst och snabbt via oss. Du behöver endast godkänna offerten och vi tar hand om allt annat från början till slut.

  Kolla in

  Skogsägande

  Som skogsägare får du fundera på olika alternativ och sätt att utnyttja din skogsegendom. Din egen skogsexpert är alltid beredd att hjälpa också i frågor som berör skötseln av skogsegendomen.

  Kolla in
  OmaMetsä -mies

  Vårda din skogsegendom i EgenSkog

  EgenSkog är skogsägaren elektroniska servicekanal vilken via skogsägaren enkelt kan administrera sin skogsegendom och hålla kontakten till skogsvårdsföreningen och sin egen skogsvårdsinstruktör.

  Bekanta dig med tjänsten Läs mer om EgenSkog

  Skogsinformation

  • Plantskogsskötsel

   Plantskogsskötsel

   Landsomfattande

   Ett plantbestånd som vårdas under skogens hela livscykel producerar 5 000 euro mer per hektar än ett bestånd som inte sköts. Med plantskogsvård säkerställer du att din skog förblir produktiv, utan att glömma mångfalden.

  • Minneslista för virkeshandel

   Minneslista för virkeshandel

   Landsomfattande

   Inom skogsvårdsföreningen känner vi den lokala virkesmarknadssituationen. Vi vet hurudant virke det finns efterfrågan för.

  • Bli medlem i skogsvårdsföreningen

   Bli medlem i skogsvårdsföreningen

   Landsomfattande

   Metsänomistaja, oletko jo Metsänhoitoyhdistyksen jäsen? Jäsenenä tuet metsänomistajan määräysvaltaa omaan metsäänsä. Samalla pääset nauttimaan monista jäseneduista ja maan laajimmasta asiantuntijaverkostosta.

  Kontakta oss

  2023 © Skogsvårdsföreningarna