Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien itsensä hallinnoimia yhdistyksiä ja etujärjestöjä. Olemme metsänomistajien tukena ja turvana niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin EU-tasollakin. Teemme työtä sen eteen, että metsänomistamiseen on Suomessa mahdollisimman hyvät edellytykset. Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita palveluita ympäri Suomen ja edistämme kestävää metsänhoitoa. Suomenkieliset Metsänhoitoyhdistykset ovat jäseniä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:ssa ja kaksikieliset Metsänhoitoyhdistykset Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf:ssa

Metsänomistajat ja Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija metsässä

Meillä metsänomistajat päättävät ja ammattilaiset toteuttavat

Teemme metsänhoitoyhdistyksissä töitä sen eteen, että metsänomistamiseen Suomessa olisi mahdollisimman hyvät edellytykset. Tuotamme metsänomistajien tarvitsemia palveluita ja edistämme metsien kestävää hoitoa. Kestävä metsänhoito säilyttää niiden monimuotoisuuden, tuottavuuden, uudistumiskyvyn ja elinvoimaisuuden sekä potentiaalin toteuttaa nyt ja tulevaisuudessa olennaisia ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia toimintoja paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti aiheuttamatta vahinkoa muille ekosysteemeille.

Huolehdimme metsänomistajien etujen ajamisesta paikallisesti ja muodostamme yhdessä MTK:n ja SLC:n metsäasiantuntijoiden kanssa Metsänomistajat-ketjun, joka huolehtii metsänomistajien edunvalvonnasta valtakunnan päätöksenteossa ja EU:ssa.

Metsänhoitoyhdistysten hallintoon valitaan jäsenistöstä edustajat neljän vuoden välein valtuustovaalein. Valtuusto päättää muun muassa yhdistyksen jäsenmaksusta sekä valvoo yhdistyksen taloutta.

Luottamushenkilöiden lisäksi Metsänhoitoyhdistysten palveluksessa on noin tuhat metsäammattilaista, jotka neuvovat metsänomistajia metsien hoidossa, suojelussa ja sen eri käyttömahdollisuuksissa. Meiltä löydät ammattilaisen myös metsien monikäyttöön, sertifiointeihin ja vaikkapa metsätilan omistajanvaihdostilanteisiin.

Löydä oma Metsänhoitoyhdistyksesi

Suomessa on 56 Metsänhoitoyhdistystä. Klikkaamalla Metsänhoitoyhdistyksen nimeä, pääset yhdistyksen omille kotisivuille.

Metsäpalvelut

Puukauppa

Puukauppojen vuoksi ei tarvitse vääntäytyä solmuun. Puukaupat hoituvat huolettomasti ja nopeasti meidän kauttamme. Hyväksyt vain tarjouksen ja me huolehdimme kaikesta muusta alusta loppuun saakka.

Tutustu

Metsänhoito

Hyvällä metsänhoidolla varmistat metsän tuoton ja arvon säilymisen tuleville sukupolville. Metsänhoitoyhdistys auttaa sinua saavuttamaan ne tavoitteet, joita metsältäsi haluat.

Tutustu

Metsänomistaminen

Metsänomistajana pääset pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ja tapoja käyttää metsäomaisuuttasi. Oma metsäasiantuntijasi on aina valmiina auttamaan myös metsäomaisuuden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Tutustu

2023 © Metsänhoitoyhdistykset