MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin – ”Tuhti paketti kohti käytännön askeleita”

Valtakunnallinen

Tiekartta on jatkumoa MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelmalle ja SLC:n ympäristöohjelmalle. Tiekarttajulkaisu on laaja kokonaisuus, jonka tavoitteissa ja toimenpiteissä käsitellään yleistä järjestötoimintaa, toimintaympäristöä sekä monimuotoisuuden kannalta merkittäviä maatalous- ja metsäympäristöjen ominaisuuksia. Tutkimustiedon kokoamisesta ja tuottamisesta ovat vastanneet Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto sekä Pellervon taloustutkimus.

”Tänään julkaistu tiekartta ohjaa järjestöämme ja jäseniämme sekä koko suomalaista tuotantoketjua kohti monimuotoisempaa luontoa. Tiekartta toimii tutkittuun tietoon perustuvana ohjenuorana tulevaisuuden toimille”, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoo.

Järjestöille oli jo tiekarttatyöhön ryhdyttäessä selvää, että teorian lisäksi tarvitaan käytäntöä. Siksi järjestöjen päättämissä tiekartan tavoitteissa ja toimenpiteissä korostuu toimeenpanokelpoisuus. Julkaisutilaisuus on lähtöviiva useiden vuosien toimeenpanolle. Tiekartan järjestötyön yksi kulmakivistä on järjestöjen jäsenille suunnattu kysely. Pelkästään metsänomistajakysely lähetettiin 9244 MTK:n jäsenelle ja 4814 SLC:n jäsenelle.

”Tutkijat, toimihenkilöt sekä luottamusjohto ovat jo tähän mennessä tehneet suuren työn tiekartan eteen. Tämä on tuhti paketti kohti käytännön askeleita, joten nyt on aika kääriä hihat”, Marttila kommentoi.

Tiekartan jäsenkyselyistä käy ilmi, että maataloustuottajista ja metsänomistajista yli 80 %:a pitää luonnon monimuotoisuuden turvaamista omassa toiminnassaan tärkeänä. Tiekartalle ja toiminnan kehittämiselle on siis tilausta. Tiekartan myötä MTK ja SLC tavoittelevat siirtymää, joka on järjestöjen sekä käytännön maa- ja metsätalouden toiminnassa tapahtuvien muutosten osalta ennakoitava, hallittu ja hyväksyttäväksi koettu. Tiekartan skenaariotarkastelujen mukaan luonnon tilaa voidaan parantaa, mutta siitä aiheutuvat kustannukset eivät voi jäädä maataloustuottajien ja metsänomistajien vastuulle.

”Työ luonnon hyväksi maa- ja metsätiloilla on ollut vuosia jo hyvässä vauhdissa. Tiekartalla otetaan toimiin vielä lisää nopeutta, sillä jokainen voi tehdä toimia enemmän ja paremmin. Me maanviljelijät ja metsänomistajat olemme valmiita tekemään oman osuutemme, mutta tähän tarvitaan myös yhteiskunnan vastaantulo”, SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund sanoo.

Tallenne julkistustilaisuudesta

Ajankohtaista

 1. Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Valtakunnallinen

  Metsämiesten Säätiö lanseerasi maaliskuussa uuden Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon metsäalalle. Palkinnon avulla Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Esityksiä palkinnon saajaksi Säätiö ottaa vastaan kotisivullaan olevalla lomakkeella anonyyminä tai ehdottajan nimen kanssa.

  Lue lisää
 2. Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

  Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

  Valtakunnallinen

  Metsänomistajien tyytyväisyys ja aktiivisuus puukauppaan on kasvussa, selviää kevään Metsätutka-kyselystä. Vaikka viime vuosina on tehty puukauppaa ahkerasti, on kolmanneksella metsänomistajista puunmyyntiaikomuksia myös kuluvalle ja ensi vuodelle. Puun hinnan nousun merkitys puukauppaan kannustavana tekijänä on myös noussut voimakkaasti.

 3. Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa!

  Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa!

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo kutsuu kaikki metsän ja musiikin ystävät viettämään viidettä Metsä Rokkaa -tapahtumaa lauantaina 6.7.2024 Juva Campingille.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset