Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

Valtakunnallinen

Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

EU:n biodiversiteettistrategia ei tee suojelun suhteen eroa omistajaryhmien välille, joten pyrkimys suojelun lisäämiseen koskee myös yksityisten metsänomistajien metsiä. Vaikka julkinen keskustelu on painottunut valtionmaihin, ehdotetut vanhojen metsien kriteerit koskevat käytännössä myös yksityisten metsänomistajien metsiä. Puunostajat ovat julkisuudessa ilmoittaneet, kriteerit täyttävät kohteet eivät kelpaa puunhankintaan. Kohteiden jääminen puukaupan ulkopuolelle tarkoittanee monissa tapauksissa sitä, että todennäköisimmäksi ansaintamahdollisuudeksi jää kohteen suojeleminen suojelusta maksettavia korvauksia vastaan.

Hallitusohjelmassa todetaan yksityismetsien suojeluun liittyen seuraavaa: ”Yksityisten metsänomistajien omistamien arvokkaiden metsäkohteiden suojelua jatketaan vapaaehtoisuuteen eli METSO-ohjelmaan perustuen. Yksityisten metsänomistajien tietoisuutta erityisen suojeluarvon omaavien metsien suojelumahdollisuuksista lisätään.” Hallitusohjelmakirjauksen kanssa yhteensopivasti hallituksen edustajat ovat julkisuudessa ilmoittaneet, että yksityismailla myös vanhojen metsien suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen.

MTK pitää hallituksen valitsemaa vapaaehtoisuuden lähtökohtaa ainoana oikeana toimintatapana. Järjestö on kuitenkin puunostajien kannanottojen perusteella huolissaan siitä, voiko suojelun vapaaehtoisuus aidosti toteutua. Joka tapauksessa valtion budjettiin on varattava riittävät resurssit METSO-hakemusten käsittelyyn ja korvausten maksamiseen.

Lausuntokierroksella olevan ehdotuksen mukaan metsän tulisi täyttää useampia kriteereitä ollakseen vanha metsä. Pääkriteerit, joista kummankin tulisi täyttyä, olisivat metsän valtapuuston keski-ikä ja kuollut puu. Täydentäviä kriteereitä olisivat metsikön alkuperä, rakenteellinen monipuolisuus, elinympäristöpuut ja indikaattorilajit. Täydentävistä kriteereistä vähintään kahden tulisi täyttyä. Lisäksi ehdotukseen sisältyy rajauksia, joiden mukaan aktiivisessa metsätalouskäytössä olevat metsät eivät kuuluisi vanhan metsän määritelmään piiriin ja vanhan metsän kohteen olisi oltava vähintään tietyn kokoinen.

MTK antaa asiassa lausunnon, jossa tuodaan tarkemmin esiin järjestön kannat vanhojen metsien kriteereihin ja kriteerit täyttävien kohteiden suojelun toteuttamiseen liittyen. Lausunto tulee olemaan luettavissa MTK:n nettisivuilla.

Anna-Rosa Asikainen
Juristi, luonnonsuojelu
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaista

 1. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

  Lue lisää
 2. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

 3. Metsävisan voitosta kisattiin Solvallan metsissä

  Metsävisan voitosta kisattiin Solvallan metsissä

  Valtakunnallinen

  Yläkoulujen valtakunnallisen Metsävisan finaali järjestettiin 23. toukokuuta Espoossa. Loppukilpailuun kutsuttiin 50 alkukilpailussa parhaiten pärjännyttä nuorta. Haastavassa kisassa voittajaksi selviytyi Ilari Kämäräinen Vaalan yhtenäiskoulusta. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK ovat tarjonneet jo 10 vuoden ajan kesätöitä hyvin pärjänneille visailijoille.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset