Säästöpuuryhmän polttaminen

Metsänhoidollista kulotusta kevyempi tapa hankkia alueelle palanutta puuta on polttaa uudistusalueen säästöpuuryhmä. Siinä säästöpuiksi aiottu yhteneväinen ryhmä poltetaan hakkuutähteitten kera. Parhaimmillaan polttaminen voi onnistua jo kevätlumien aikaan, jolloin palon leviäminen maastoon ei ole todennäköistä. Hyvä polttoaika on myös touko- tai elokuussa viljelytöiden yhteydessä.

Säästöpuuryhmän polttaminen lisää metsän monimuotoisuutta

Poltettavaksi aiotussa säästöpuuryhmässä on hyvä olla erikokoisia puita ja mielellään alikasvosta. Ryhmän sisään lisätään hakkuutähteistä ja latvuksista palokuormaa hakkuun tai energiapuun korjuun yhteydessä.

Ryhmän ympärille tehdään palokuja vähintäänkin risut poistamalla. Jos muokkauskone käy ennen polttoa alueella, niin palokuja on syytä tehdä koneellisesti maanpinta paljastaen. Sammutusveden saatavuus on myös syytä varmistaa ja ennen toteutusta on muistettava ilmoittaa aikomuksista pelastuslaitokselle.

Säästöpuuryhmä palaa nopeasti. Itse homma tapahtuu puolessa tunnissa. Suurimmat puut voivat säilyä elävinä, mutta muista tulee palanutta puuta sitä kaipaaville eliöille. Jälkivartiointia ei pidä unohtaa ja se käy sujuvasti esimerkiksi uudistusalueen istuttamisen yhteydessä.

Jos säästöpuuryhmän polttaminen kiinnostaa, niin ota yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen ammattilaiseen. Poltettu ryhmä täyttää osaltaan metsäsertifioinnin tavoitteita ja luonto kiittää.

Metsän monimuotoisuutta lisäävät toimet

2024 © Metsänhoitoyhdistykset