Suomen Metsäsäätiö nostaa vastuullishankkeet uudeksi painopistealueekseen

Valtakunnallinen

Suomen Metsäsäätiö on omalta osaltaan edistämässä luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotyötä nostaessaan vastuullisuushankkeet mukaan uudistuneen strategiansa painopistealueeksi vuosille 2023-2027. Uuden strategian myötä Suomen Metsäsäätiö uudistuu enemmän kuin kertaakaan yli 25-vuotisen historiansa aikana.

”Metsäsäätiö teki perusteellista strategiatyötä ja kävimme uudistuksessa läpi säätiön toimintaa niin apurahatoiminnan, rahoituspohjan kuin sisäisten toimintatapojen osalta. Nyt meillä on selkeä suunta metsäalan yhteiselle kehittämiselle”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Juha Jumppanen säätiön tiedotteessa. 

Metsäsäätiön toiminnan painopisteinä jatkavat edelleen apurahojen myöntäminen tiede- ja tutkimushankkeille, lasten ja nuorten hankkeille sekä vaikuttajaviestintään. Näitä rahoitetaan puukauppojen yhteydessä perittävillä menekinedistämismaksuilla. Uusiin vastuullisuushankkeisiin rahoitus haetaan ensisijaisesti uusilta, mahdollisesti metsäteollisuuden ulkopuolisiltakin toimijoilta. Metsäsäätiön rahoittama vastuullisuushanke voisi olla esimerkiksi paahde-elinympäristön tai turvemaan ennallistamishanke, johon se hankkii rahoituskumppanin ja jonka kolmas osapuoli suunnnittelisi ja toteuttaisi yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. 

”Strategiauudistuksen ehkä tärkein tavoite on parantaa ja lisätä vaikuttavuutta. Haluamme tehdä sellaista toimintaa, joka tuotta metsäalalle ja koko yhteiskunnalle mahdollisimman suurta hyötyä”, kertoo toimitusjohtajan sijainen Matti Mäkelä Suomen Metsäsäätiöstä.

Metsäsäätiön apurahoja julkaistaan haettavaksi jatkossa teemoittain. Viime kesän apurahahaussa painotettiin tiedettä ja tutkimusta, ja se herätti laajaa kiinnostusta. Metsäsäätiö sai 33 varteenotettavaa hakemusta, josta valittiin rahoitettavaksi kuusi. 

Tämän syksyn haku kohdistuu mahdollisesti lapsiin, nuoriin ja vaikuttajaviestintään. ”Apurahojen teemoittaminen selkeyttää apurahatoimintaamme sekä hakijoiden että meidän näkökulmasta. Uusi toimintamalli on hyvä keino lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta”, toteaa Matti Mäkelä.

Suomen Metsäsäätiö on perustettu metsätalouden tieteellisen tutkimuksen tukemiseen, metsän ja sen tuotteiden, erityisesti puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistämiseen ja Suomen metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseen. Säätiön taustalla ovat lähes kaikki metsäalan tärkeät toimijat.

Lue lisää Metsäsäätiön sivuilta.

Ajankohtaista

 1. Vuoden 2023 Metsämarssi sai ihmiset liikkeelle – ”Metsä vetää edelleen puoleensa”

  Vuoden 2023 Metsämarssi sai ihmiset liikkeelle – ”Metsä vetää edelleen puoleensa”

  Valtakunnallinen

  Metsämarssia vietettiin ympäri Suomea viikolla 37. Viikon aikana tuotiin esille erityisesti metsänomistajien roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tapahtumaa vietettiin kattavasti sähköisissä kanavissa ja paikallistapahtumissa.

  Lue lisää
 2. MetsäRokkaa 2024

  Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa 2024

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo järjestää Metsä Rokkaa -tapahtuman kuuden vuoden tauon jälkeen lauantaina 6.7.2024 Juva Campingilla. Aiemmat tapahtumat on järjestetty vuosina 2008, 2012, 2015 ja 2018.

 3. Metsänhoitotöitä on tehty viime vuotta reippaammin – kemera-tukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan

  Metsänhoitotöitä on tehty viime vuotta reippaammin – kemera-tukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan

  Valtakunnallinen

  Kemera-tukijärjestelmä päättyy vuoden vaihteessa, jonka jälkeen siirrytään uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, metkaan. Kemera-tukea metsänhoitotöihin on tänä vuonna saanut noin 14 000 metsänomistajaa.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset