Työ metsänomistajan hyväksi sai palkintonsa Brysselissä – Metsäenergia säilyy uusiutuvana

Valtakunnallinen

Euroopan parlamentti, komissio ja jäsenvaltioiden muodostama neuvosto pääsivät sopuun maaliskuun lopussa yön yli jatkuneissa neuvotteluissa uusiutuvan energian RED-direktiivin kestävyyskriteereistä. RED III -direktiivin neuvottelutulosta voidaan pitää suomalaisittain hyvänä kompromissina, mutta mitä päätös tarkoittaa käytännössä suomalaisen metsänomistajan näkökulmasta?

EU:n suurimmat poliittiset puheenaiheet ovat usein kohdistuneet metsien käyttöön. Viimeisin merkittävä poliittinen päätös myös suomalaisittain kuultiin maaliskuun lopulla, kun puuenergian kestävyyskriteereistä saatiin Brysselissä sopu.

MTK tiedotti neuvottelutuloksesta tuoreeltaan ensimmäisten joukossa.

Vaikka jäsenvaltioiden ja toiminnanharjoittajien raportointivelvoitteita polttoaineiden kestävyyden todentamisessa kiristetään ja valtioiden mahdollisuutta myöntää investointitukia puun energiakäyttöön tarkennetaan, voidaan RED III -direktiivin raameja pitää suomalaisittain hyvänä kompromissina.

”Suomalaiset metsänomistajat hoitavat metsiään esimerkillisesti. Metsästä saatavan biomassan tunnustaminen uusiutuvaksi oli ainoa oikea päätös”, MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen kommentoi.

Etukäteistiedot mahdollisesta puun energiakäytöstä viittasivat paljon vaikeampaan neuvottelutulokseen. Kiristykset kohdistuvat polttolaitosten kestävyyskriteereihin, jotka ohjaavat laitosten puunhankintaa.

”Vaikka kiristyksiä raportointivelvoitteisiin linjattiin, oli pitkään pelkona, että suoraan metsästä tulevan puun energiakäyttö ei kuuluisi enää uusiutuviin energianlähteisiin. Suomen ja suomalaisten onneksi, näin ei käynyt”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo.

”MTK:n ja Mhy:n edunvalvojat seuraavat metsänomistajien etuja Brysselissä. Ydinviestimme päättäjille on: suomalaisten metsänomistajien omaisuus ei voi näyttäytyä neuvottelupöydissä pelkästään hiilitaseita ja suojelupinta-aloja laskettaessa”, Mäki-Hakola korostaa.

Mhy:n jäsenenä olet osa metsäsi puolustusliittoa:

Mhy:n jäsenenä saat maksutonta neuvontaa metsäasioissa ja lakineuvontaa. MTK:n lakiasiantuntijat antavat monipuolista jäsenten yritystoimintaan liittyvää opastusta ja neuvontaa. Olipa kyse sitten metsälaista, maankäyttöasioista tai korvauskysymyksistä, voit olla yhteydessä lakiasiantuntijoihin. Lue lisää jäseneduista.

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset