Nyheter

  1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

   Landsomfattande

   Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

   Läs mera
   Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen
  2. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

   Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

   Landsomfattande

   En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

   Läs mera
  3. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

   Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

   Landsomfattande

   De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

  4. Skogsmarsch skogsvårdsförening

   Skogsmarschen sätter den mångsidiga skogen i centrum

   Landsomfattande

   Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, mångsidig användning av skogen och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla som är intresserade av skog är välkomna att delta.

  5. Skogsmarsch skogsvårdsförening

   Marsch till skogen vecka 37!

   Landsomfattande

   Vid MTK:s skogsfullmäktiges 80-årsjubileumsmöte i november förra året högtidlighölls Skogsmarschen år 1950. Under kampanjveckan i juni uppskattades nästan en halv miljon finländare delta i genomförandet av skogsvården och förbättringsarbetet.

  6. Skogsmarsch skogsvårdsförening

   Den nationella Skogsmarschen hålls i september – Följ med skogsägarna och njut av skogen

   Landsomfattande

   Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37 (11.9–15.9). Under kampanjveckan kommer särskilt skogsbrukets roll och skogarnas mångsidiga användning i det finländska samhället att lyftas fram. Finland är skogarnas land med upp till 600 000 privata skogsägare. Kom med så lyfter vi tillsammans fram skogens betydelse för Finland och finländarna!

  7. Virkeshandel med fullmakt eller utan?

   Virkeshandel med fullmakt eller utan?

   Landsomfattande

   Skogsvårdsföreningarnas fullmaktshandel är virkeshandel med hjälp av en medlare. Fullmaktshandeln passar sig både för skogsägare som uppskattar smidighet som åt skogsägare med höga krav. Det lönar sig för skogsägaren att känna till de omfattande fördelarna med fullmaktshandeln.

  8. Virkeshandelsöversikt augusti 2023

   Virkeshandelsöversikt augusti 2023

   Landsomfattande

   Osäkerheten på slutproduktsmarknaden har blivit större. Detta syns i skogsbolagens sämre resultat och en lägre efterfrågan på virke än förväntat i slutet av året. Skogsägare bör ändå förhålla sig helt lugnt till det rådande läget. Då det var stigande konjunktur förundrade sig många skogsägare på att virkespriset inte reagerade i förhållande till slutprodukternas höga värde. Sist å slutligen reagerade nog även virkespriset, men inte lika starkt och ofta med ett visst dröjsmål.

  9. Trots de livliga virkeshandelsveckorna kommer det finnas efterfrågan på virke även på hösten

   Trots de livliga virkeshandelsveckorna kommer det finnas efterfrågan på virke även på hösten

   Landsomfattande

   Virkeshandeln har varit aktiv under våren och speciellt livlig nu i början av sommaren. Virkespriserna har stigit ytterligare. Virkeshandeln har fungerat marknadsdrivet på ett bra sätt. Enligt naturresursinstitutets (LUKE) färska prognos har inte ens hälften av behovet på inhemskt virke fyllts, fastän virkeshandelsvolymerna redan ett par månader legat mycket höga, över en miljon kubikmeter per vecka. På hösten kommer det att krävas lika mycket till. Osäkerheten på slutmarknaden har inte märkbart speglats på efterfrågan av inhemskt virke.

  10. Virkeshandelsöversikt april

   Virkeshandelsöversikt april

   Landsomfattande

   Behovet av virke har lätt till stigande virkespriser. Importstoppet från Ryssland samt de stora investeringarna ökar användningen av inhemskt virke märkbart. Det finns stora skillnader mellan köparna och MTK:s ordförande Juha Marttila påminner om att det är ytterst viktigt att konkurrensutsätta virkeshandeln genom den egna Skogsvårdsföreningen.

  11. Maaliskuun puumarkkinakatsaus

   Virkeshandelsöversikt mars

   Landsomfattande

   Det fins många utmaningar med efterfrågan på massaved. Dessa utmaningar kan bli till möjligheter för skogsägare. Efterfrågan på inhemskt virke ökar då importen från Ryssland tagit slut. Det finns många som behöver inhemskt virke.

  12. Virkeshandelsöversikt februari

   Virkeshandelsöversikt februari

   Landsomfattande

   Situationen på virkesmarknaden går varm. Skogsbolagen har visat att de är redo att konkurrera om virke till stigande priser. Skogsbolagens betalningsförmåga för virke är på den högsta nivån någonsin.

  13. Virkeshandelsöversikt januari

   Virkeshandelsöversikt januari

   Landsomfattande

   Virkesmarknaden för det påbörjade året ser mycket bra ut. Det finns efterfrågan på virke då de nya investeringarna ökat virkesanvändningen. Industrin beräknas använda nästan 70 miljoner kubikmeter virke detta år.

  2024 © Skogsvårdsföreningarna