Metka-laki astui voimaan 1.1.2024 – Metsätalouden tukien haku avautuu maaliskuun alussa

Valtakunnallinen

Metsätalouden kannustejärjestelmää koskeva metka-laki tuli voimaan 1.1.2024. Metsänomistajat voivat hakea metsätalouden tukia 1.3.2024 alkaen Metsäkeskuksesta. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea sekä terveyslannoituksen tukea voi hakea silloin sähköisesti Metsäkeskuksen uudistuneessa Metsään.fi-palvelussa. Maaliskuun alusta alkaen Metsäkeskuksesta saa myös lomakkeita tukien hakuun, Suomen Metsäkeskus kertoo.

Vuoden vaihteessa voimaan tulleen metsätalouden kannustejärjestelmä Metkan tuettavat työlajit ovat tuttuja ja ovat vahvasti ympäristöä tukevia. Tukien haku helpottuu, sillä taimikonhoidon ja nuoren metsän osalta Metkassa ei tarvitse tehdä ennakkosuunnitelmaa. Metka-tuki näille haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Muista työlajeista on edelleen tehtävä ennakkosuunnitelma. Metka-tukea ei voi saada töihin, jotka on aloitettu ennen tukijärjestelmän voimaantuloa.

Metka-tuen ehtoja taimikon ja nuoren metsän hoidon osalta

Taimikon- ja nuorenmetsänhoito ovat jatkossa yksi työlaji ja tarkoituksena on ohjata oikea-aikaiseen hoitoon. Tukea voidaan myöntää seuraaviin metsänhoitotöihin: taimikon varhaisperkaus, taimikon harvennus, nuoren metsän harvennus, verhopuuston poisto ja verhopuuston harvennus. Voit saada tukea myös näiden hoitotöiden yhteydessä kaadetun pienpuun keräämiseen.

Suuri muutos on, ettei tukea tarvitse hakea ennakkoon. Työ jolle tukea aiotaan hakea, on saatu aloittaa 1.1.2024 alkaen ja tukea pääsee hakemaan 1.3.2024. Perustuki on 200 €/ha ja pienpuun keruukohteilla tuki on 200 € + 100 €/ha. Tukea voi hakea uudelleen, kun viimeisimmästä tuen maksatuksesta on kulunut viisi vuotta ja hoidon tarve on. Tuen saa myös omalle työlle ja se on veronalaista tuloa.

Tarpeetonta lehtipuun poistoa on vältettävä. Tällä ohjeella varaudutaan ilmastonmuutokseen ja siihen, että kuvioille jäisi sekapuustoa. Säästöpuuryhmiä ja riistatiheiköitä saa olla enintään 10 prosenttia pinta-alasta ilman, että tuki pienenee.
Poistuman minimirajat ovat tukiehdoista poistuneet.

Tuen ehtoja, tuki 200 e/ha

Pinta-ala vähintään 1 hehtaari joka voi koostua useasta kuviosta
Aikaisemman tuen maksamisesta vähintään 5 vuotta

Pituusrajat koskevat kasvatettavaa puustoa, jonka hyväksi hoitotyö on tehty.
-Kun pääpuulaji havupuu, keskipituus 0,7-12 m
-Kun pääpuulaji lehtipuu, keskipituus 0,7-15 m
-Jos hoidettavan jakson taimien keskipituus on 0,7-3 metriä, kuviolla ei saa hoitotöiden jälkeen olla etukasvuista lehtipuustoa, joka haittaa taimien kasvua tai vaurioittaa taimien latvoja

Runkoluku hoitotöiden jälkeen:
Keskipituus yli 3 m ja alle 8 m, enintään 2 500 runkoa/ha
Keskipituus 8 m tai enemmän, pääpuulaji lehtipuu, enintään 1 300 runkoa/ha
Keskipituus 8 m tai enemmän, pääpuulaji havupuu, enintään 1 500 runkoa/ha

Tuen ehtoja, korotettu tuki 300 e/ha (kerätään myös pienpuuta)

Pienpuu = pieniläpimittainen, muu kuin tukkipuu
Hoitotyön yhteydessä kerätty
Vähintään 35 kiintokuutiometriä hehtaarilta Etelä- ja Keski-Suomessa tai 25 Pohjois-Suomessa
Pääosin tasaisesti koko kuviolta
Kuolleet pystypuut ja kuolleet maapuut jätetään keräämättä
Todentaminen: mittausasiakirja tai vastaava
Aikaisemman tuen maksamisesta vähintään 5 vuotta

Tuen haku alkaa 1.3.2024

Tukea on haettava viimeistään 2 kk töiden lopettamisesta ja korkeintaan 1 v aloittamisesta
Sen jälkeen mahdollinen maastotarkastus, päätös ja tuen maksu.
Tuki on veronalaista tuloa.

Metka tuki muille työlajeille

Taimikon ja nuorenmetsänhoidon lisäksi Metka- tukea on saatavissa terveyslannoitukseen, metsätien tekemiseen, suometsän hoitoonympäristötukeenluonnonhoitohankkeisiin ja kulotukseen. Tietyin edellytyksin metka-tukea voi saada myös kohteille, joilla tehtyihin toimenpiteisiin on jo aiemmin myönnetty kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista kemera-tukea.

 • Huomioon otettava muutos on terveyslannoituksen Metka-tuen maksaminen pinta-alan perusteella. Kemerassa terveyslannoituksen tuki maksettiin toteutuneiden kustannusten perusteella.
 • Metsäteiden osalta tukea voidaan myöntää myös yksittäiselle tilalle tien perusparannukseen, kun aikaisemmin on edellytetty yhteishanketta.
 • Kulotus on uusi tuettava työlaji.

Jatkossakin saat apua omalta metsäasiantuntijaltasi

Kun tilaat Metsänhoitoyhdistykseltä esimerkiksi taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen tai muita metka-tukeen oikeuttavia työlajeja, oma metsäasiantuntijasi selvittää onko kohteelle mahdollista saada metka-tukea ja tekee hakemuksen puolestasi. Oma metsäasiantuntijasi selvittää tuen saannin mahdollisuudet jo työmaata ja tarjouspyyntöä suunnitellessasi. Yhteystiedot löydät täältä >>

Oman metsäsi tilanteen esimerkiksi taimikonhoitojen kiireellisyyden osalta näet OmaMetsä-verkkopalvelusta tai metsäsuunnitelmastasi.

Ajankohtaista

 1. Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Valtakunnallinen

  Metsämiesten Säätiö lanseerasi maaliskuussa uuden Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon metsäalalle. Palkinnon avulla Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Esityksiä palkinnon saajaksi Säätiö ottaa vastaan kotisivullaan olevalla lomakkeella anonyyminä tai ehdottajan nimen kanssa.

  Lue lisää
 2. Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

  Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

  Valtakunnallinen

  Metsänomistajien tyytyväisyys ja aktiivisuus puukauppaan on kasvussa, selviää kevään Metsätutka-kyselystä. Vaikka viime vuosina on tehty puukauppaa ahkerasti, on kolmanneksella metsänomistajista puunmyyntiaikomuksia myös kuluvalle ja ensi vuodelle. Puun hinnan nousun merkitys puukauppaan kannustavana tekijänä on myös noussut voimakkaasti.

 3. Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa!

  Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa!

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo kutsuu kaikki metsän ja musiikin ystävät viettämään viidettä Metsä Rokkaa -tapahtumaa lauantaina 6.7.2024 Juva Campingille.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset