Metka-tukien haku avautuu 1.3.2024

Valtakunnallinen

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Metka-lain on määrä astua voimaan vuodenvaihteessa ja metka-tukien haku on mahdollista 1.3.2024 alkaen. Kemera-tukien haku päättyi lokakuun alussa.

Uuden metka-tuen suurin ero kemeraan on taimikonhoitoa ja nuoren metsän hoitotöitä koskevien tukien hakuaikataulu.

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotöissä ei vaadita ennakkosuunnitelmaa, vaan metka-tukea haetaan suoraan töiden toteuttamisen jälkeen. Työt voi aloittaa kun metka-laki on tullut voimaan. Tukea ei siis voi saada vuoden 2023 puolella tehdylle työlle. Metka-tuen hakemuksia voi jättää 1.3.2024 alkaen.

Moniin metkassa tuettaviin töihin vaaditaan toteutussuunnitelma ja näihin töihin lukeutuvat Metkassa terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelman laadinta, suometsän vesiensuojelutoimenpiteet ja piennartiet, metsätieverkoston ylläpito, kulotus ja tuki metsäluonnon hoitoon.

Ennakoivaa suunnittelua maastossa voi kuitenkin tehdä ennen metka-lain voimaantuloa ja haun avautumista, korostaa Metsäkeskus.

Ajankohtaisen ja viimeisimmän tiedon metka-järjestelmästä löydät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Metka-lain voimaantulo

Uutta metka-kannustejärjestelmää koskeva laki on vahvistettu 19.1.2023. Lain voimaantulo edellyttää kuitenkin vielä Euroopan komission hyväksynnän. Hyväksyntäkäsittelyn arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppusyksyyn mennessä. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Komission käsittelyssä voi tulla esille seikkoja, joiden perusteella Suomen on vielä tehtävä muutoksia metka-lakiin. Voimaantulon ajankohdasta säädetäänkin vasta komission hyväksynnän jälkeen valtioneuvoston asetuksella. Todennäköisesti asetus vahvistetaan loppuvuonna 2023. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös eri työlajien tarkemmista tukiehdoista ja myönnettävien tukien suuruudesta.

Päivitetty 19.10.2023

Ajankohtaista

 1. Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

  Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

  Valtakunnallinen

  Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta ja asetuksen metsätalouden kannustejärjestelmästä. Ohessa maa- ja metsätalousministeriön tiedote tukitasoista – ja ehdoista kokonaisuudessaan.

  Lue lisää
 2. Vuoden Kymppi -palkinto pirkanmaalaiselle Jouko Lehtiselle

  Vuoden Kymppi -palkinto pirkanmaalaiselle Jouko Lehtiselle

  Valtakunnallinen

  Ehdotuksia palkinnon saajaksi annettiin yli 60. Metsäjohtokunta päätti Vuoden Kymppi- palkinnon lisäksi myöntää kunniamaininnan erityisasiantuntija Timo Hannoselle.

 3. Mikko Tiirola avasi metsävaltuuskunnan kokouksen Hanasaaressa

  MTK:n Mikko Tiirola: Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi

  Valtakunnallinen

  ”Metsänomistajat ovat sitoutuneita kestävään metsätalouteen. Tämä vaatii kuitenkin ennakoitavuutta”, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti metsävaltuuskunnan vuosikokouksen avauspuheessaan Hanasaaressa 2. marraskuuta.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset