Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

Valtakunnallinen

OmaMetsä-palvelu uudistuu hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistysten sähköisestä palvelukanavasta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen arvokasta lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistaa metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä-palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molemmat.

Henkilökohtainen työkalu hyvän metsänhoidon tueksi

OmaMetsä-palvelu on nykyajan metsänomistajan tärkein työkalu. Sen mobiiliversio kulkee mukana kätevästi taskussa. OmaMetsä on henkilökohtainen työkalu oman metsän tilanteesta ja hoidosta, paikallisten palveluiden saatavuuden varmistamisesta ja oman metsäasiantuntijan tavoittamisessa.

Jokainen metsänomistajan suhtautuu omiin metsiin ja metsänhoitoon arvojensa mukaan. OmaMetsä-palvelua kehitettäessä otetaan huomioon entistä vahvemmin metsänomistajien omat arvot ja niistä lähtevä päätöksenteko metsän hoidossa. Yhdelle metsänomistajalle puukauppa on tärkeintä ja toiselle taas luontoarvojen vaaliminen. Suurin osa metsänomistajista on monitavoitteisia metsien hoidossaan.

OmaMetsän uudet ominaisuudet tukevat puukauppaa

OmaMetsä-palvelun uusin kesäkuun lanseeraus on toteutettu puukaupan tueksi. Puun hintatieto on tärkeä osa tiedollista tukea. OmaMetsää on uudistettu yhdistämään uudella tavalla markkinatieto metsävaratietoon. Markkinatiedossa metsänhoitoyhdistyksien kautta kilpailutettujen valtakirjakauppojen keskiarvotiedon julkaiseminen on tärkeä askel. Kilpailutetuilla puukaupoilla metsänomistaja valitsee yleensä tarjouksista sen, jossa puun vertailukelpoinen hinta on korkein. Korkeimpaan tarjoukseen vaikuttaa puun hinnan lisäksi katkonnan onnistuminen.

Tarkempi hinta- ja katkontatieto auttaa tekemään onnistuneet puukaupat

Metsänhoitoyhdistykset seuraavat laajasti eri yhtiöiden katkontaa ja korjuuta aikaisempien hakkuiden perusteella. Näin saadaan metsänomistajan puukauppojen tarjousten vertailuun tietoaineistoa päätöksenteon tueksi. Yksikköhintoihin ei kannata liikaa tuijottaa, sillä kokonaisuuden ratkaisee sekä hinta että katkonta. Hinnan kehityksen seuraamisesta on kuitenkin tärkeä tehdä helppoa omien puukauppapäätöksien kannalta. OmaMetsä-palveluun on julkaistu alueelle kohdennettua puukaupan keskiarvoistettua hintatietoa. Hinta voi vaihdella paljonkin leimikko- ja hakkuutyypeittäin.

Uudistettu OmaMetsä näyttää metsänomistajan metsävaratiedosta hakkuumahdollisuuksia ja niille kohdistuvaa alueellista hintatietoa sekä hintatason vaihtelua. Lisäksi palvelussa on puukaupan aktiivisuudesta kertovia mittareita ja kuvaajia. Näiden tietojen avulla metsänomistaja saa paremman käsityksen puukaupan suunnittelun aloittamiseen ja toteuttamiseen. Aloita puukauppa OmaMetsä palvelusta.

Muut uudet ominaisuudet

OmaMetsä-palveluun julkaistiin jo aiemmin keväällä osio, jossa metsänomistaja voi arvioida omia metsänhoidon tavoitteitaan. Lue lisää metsänhoidon tavoitteisiin liittyvästä kyselystä. Tämä mahdollistaa palveluiden tarkempaa kohdentamista ja palvelumahdollisuuden parantamista metsänomistajien omien tavoitteiden pohjalta. Samassa yhteydessä julkaistiin myös metsien hiilensidonnan laskentaa omasta metsävaratiedosta.

Metsät tuottavat puun lisäksi monia muitakin arvoja, joille ei ole vielä muodostunut taloudellisia kannusteita, mutta ne voivat olla jo metsänomistajien päätöksiin oleellisesti vaikuttavia tekijöitä. OmaMetsän uudistumisen tavoitteena onkin tukea jokaisen metsänomistajan tietotarpeita. Kannattaa ottaa OmaMetsä käyttöön viimeistään nyt – jo yli 50 000 metsänomistajaa on sen tehnyt.

Pääset kirjautumaan tai luomaan tunnukset OmaMetsään tästä tai menemällä osoitteeseen https://omametsa.fi/

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Metsävisan voitosta kisattiin Solvallan metsissä

  Metsävisan voitosta kisattiin Solvallan metsissä

  Valtakunnallinen

  Yläkoulujen valtakunnallisen Metsävisan finaali järjestettiin 23. toukokuuta Espoossa. Loppukilpailuun kutsuttiin 50 alkukilpailussa parhaiten pärjännyttä nuorta. Haastavassa kisassa voittajaksi selviytyi Ilari Kämäräinen Vaalan yhtenäiskoulusta. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK ovat tarjonneet jo 10 vuoden ajan kesätöitä hyvin pärjänneille visailijoille.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset