Virkeshandel med fullmakt eller utan?

Landsomfattande

Skogsvårdsföreningarnas fullmaktshandel är virkeshandel med hjälp av en medlare. Fullmaktshandeln passar sig både för skogsägare som uppskattar smidighet som åt skogsägare med höga krav. Det lönar sig för skogsägaren att känna till de omfattande fördelarna med fullmaktshandeln.

Virkeshandels läget lever med ändringarna i konjunkturer. Konjunkturerna påverkar efterfrågan på olika sortiment och det pris som man är villig att betala för dem. Det finns rikligt med virke i skogarna och det finns ständigt ett skötselbehov och avverkningar som borde utföras, speciellt i unga bestånd. För att uppehålla skogens tillväxt bör man göra avverkningar och sköta om skogen. Skogsbolagen strävar efter att skogsägare skulle göra virkesaffärer direkt med dem och locka allt fler skogsägare till deras avtalskunder. Då ger skogsägaren en köpare särställning på marknaden.

En virkesaffär kan också göra så, att man begär offert från alla tillgängliga köpare. Skogsvårdsföreningen erbjuder skogsägarvänliga tjänster och möjlighet att utföra affären som en fullmaktsaffär. Då planeras och konkurrensutsätts affären av Skogsvårdsföreningen, som även jämför de inkomna offerterna för skogsägaren. Då kan skogsägaren koncentrera sig på att på basis av offerterna göra det slutliga beslutet om vem man säljer sitt virke till.

Priset på massaved och timmer är så stort att det är kapningen som avgör slutresultatet för affären. Om man binder sig till endast en köpare utnyttjar man ofta inte objektets bästa kapningspotential. Detta resulterar i en mindre virkeslikvid poängterar Mikko Tiirola ordförande för MTK:s skogsdelegation

Den skogsägare som konkurrensutsätter sin virkesaffär bidrar för alla skogsägares del till en fungerande prissättning genom en rättvis marknad. Att konkurrensutsättning är att bidra till en rättvisare virkeshandel. Skogsbolagens virkesanskaffnings målsättning är att anskaffa råmaterial till deras fabriker så billigt som möjligt. Ifall det inte medvetet skapas en klar konkurrens på marknaden, blir virkespriset mycket lägre och skogsägarskapets lönsamhet sjunker. Utöver konkurrensutsättningen är det lika viktigt, att utnyttja data om kapningen för jämförelsen av offerter, övervaka drivningen samt utöva intressebevakning. Alla dessa aspekter hittas endast i skogsvårdsföreningarnas fullmaktshandel.

Skogsvårdsföreningarnas fullmaktshandel är intressebevakning i allra högsta grad.

I Skogsvårdsföreningarna konkurrensutsätts virkesaffären bland alla virkesköpare som verkar på området. Då beaktas även den troliga kapningen för objektet. Utförandet av fullmaktshandeln går att genomföra lika smidigt som en direkt affär som avtalskund, endast en namnteckning räcker. Affärens smidighet är en viktig faktor för en bråd person, men utöver det är det bra att känna till även de andra fördelarna med fullmaktshandeln.

Avverkningsobjektens kvalité är ofta mycket varierande, så i alla konjunkturlägen är det omöjligt att en och samma aktör alltid skulle kunna erbjuda marknadens bästa pris för olika sortiment. Genom att konkurrensutsätta affären kan man testa köpintresset hos olika aktörer. Detta syns i offerternas priser för olika sortiment men också i mått- och kvalitetskraven för sortimenten. Måttkraven varierar beroende på köpare. Skogsvårdsföreningarna samlar data från tidigare objekt som redan blivit avverkade. På så sätt kan skogsvårdsföreningarna jämföra olika aktörer inte endast på basis av prisen. Kapningen har en stor betydelse i virkesaffären. Därför kräver det en hel del kunskap för att noggrant jämföra olika offerter. Dessutom har det utöver det rådande tillvägagångssättet där priset ges skilt för varje sortiment blivit allt vanligare med stamprissättning. Analysering av det allmänna marknadsläget och jämförelse av kapning och offerter kräver kunskap. Skogsvårdsföreningarnas experter har den senaste informationen och kunskapen om det regionala och lokala virkeshandelsläget.

I samband med virkesaffärer erbjuds skogsägare genom skogsvårdsföreningarna regional intressebevakning samt nationell och internationell intressebevakning genom intresseorganisationerna MTK och SLC. Det väsentliga är att minnas att skogsägaren inte lämnas ensam. Skogsägarens bästa drivs i virkesaffärens alla skeden. Man försöker lösa utmaningar kopplade till virkeshandeln proaktivt. Dock görs ett så stort antal virkesaffärer så att det dessvärre är omöjligt att helt och hållet undvika tvister och problem. I dessa fall är intresseorganisationens experter till medlemmarnas hjälp.

Nyheter

 1. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Skogsvårdsföreningen är en trygg partner för skogsägare i alla konjunkturlägen

  Landsomfattande

  Under högkonjunkturer lockas skogsägare med olika partnerskap och ett brett utbud av förmåner för tjänster inom skogsvård och virkeshandel. Oberoende av den ekonomiska konjunkturen är det värt att komma ihåg för vem de olika virkeshandels- och skogsvårdstjänsterna är utformade. Skogsvårdsföreningarna är de enda serviceorganisationerna som driver skogsägarnas intressen. Skogsvårdsföreningen är en trygg partner oberoende av det ekonomiska läget.

  Läs mera
 2. Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Skogsägare: följ med stormskador och dina skogars hälsa på ett enkelt sätt i EgenSkog

  Landsomfattande

  En tjänst baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och öppen satellitdata har publicerats i tjänsten EgenSkog som identifierar förändringar i skogarna relaterade till stormskador och skogarnas hälsa. Tjänsten med sina nya kartnivåer finns nu i EgenSkog.

 3. Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Konjunkturen och vädret verkar variera kraftigt - Skogsägare bör vara noggranna när de köper och avverkar virke

  Landsomfattande

  De ekonomiska cyklerna har fluktuerat dramatiskt under det senaste året. Från högkonjunktur till lågkonjunktur. Konjunktursvängningarna har varit kraftigare än normalt. Å andra sidan har osäkerhet blivit det nya normala, globalt påverkat av både epidemier och krig.

2024 © Skogsvårdsföreningarna