Säljfrämjande avgiften befrämjar virkesavsättningen

Skogsstiftelsen är grundad till att jobba för skogsägarnas och hela skogsbranschens framtid. Du kan bidra till Skogsstiftelsens verksamhet genom att, i samband med virkesaffärer, donera en frivillig säljfrämjande avgift till Skogsstiftelsen. Denna avgift är 0,2 % av virkesaffärens värde vid rotaffär och 0,1 % vid leveransaffär.

Skogsstiftelsen är grundad till att jobba för skogsägarnas och hela skogsbranschens framtid. Du kan bidra till Skogsstiftelsens verksamhet genom att, i samband med virkesaffärer, donera en frivillig säljfrämjande avgift till Skogsstiftelsen. Denna avgift är 0,2 % av virkesaffärens värde vid rotaffär och 0,1 % vid leveransaffär. Bekanta dig med Skogsstiftelsen>> 

Vart går den säljfrämjande avgiften? Titta på videon och få svar på denna fråga.

Med säljfrämjande avgiften

  • Ger du barn och unga möjlighet att bli intresserad av skogsnäring både i skolan och på fritiden.
  • Främjar du forskning inom skogsbranschen, träbaserade produkters användning och därmed även dit egna virkes efterfrågan.
  • Berättar du om skogsbruk åt beslutsfattare och skapar på så sätt förutsättningar för skogsnäringen även i framtiden.

2024 © Skogsvårdsföreningarna